Vận Tải Xuyên Biên Giới

Vận Tải Xuyên Biên Giới

Cross Border delivering services from Vietnam to Cambodia, China, Laos, and vice versa

  • Perfume Customs clearance from Vietnam to Cambodia, China, Laos, and vice versa
  • Pick Cargo up from Vietnam transport to Cambodia, China, Laos, and vice versa
  • Do transits cargo service from Cambodia & Laos to overseas via Vienbam gateway and vice versa

“Chúng tôi vận chuyển hàng, chúng tôi chăm sóc nó:

An toàn – Tiết kiệm – Nhanh chóng”

Liên Hệ

Super Cargo Service Co., Ltd
4nd Floor, 3G Pho Quang St, Ward 02
Tan Binh ditrict, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Phone: +84-28-38440252

Dịch Vụ của Super Cargo Service

Vận tải Xuyên Quốc Gia

Cross Border delivering services from Vietnam to Cambodia, China, Laos, and vice versa

Kho bãi và phân phối

Bạn đang tìm kiếm các cơ hội bảo quản trong kho có lợi thế hay một đối tác phân phối hiệu quả? Là một thành phần quan trọng trong danh mục dịch vụ tích hợp của chúng tôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ kho bãi và phân phối khắp Việt Nam và trên toàn thế giới.

icons8-exercise-96
chat-active-icon