Làm Hàng Dự Án

Làm Hàng Dự Án

Xử lý các dự án giao thông đường bộ phức tạp nhất. Tùy theo yêu cầu, các dịch vụ có thể được mở rộng và bao gồm các giải pháp đa phương thức.

Các dịch vụ dự án của chúng tôi bao gồm:

•        Thang máy nặng, vận chuyển hàng hóa quá khổ và ngoài phạm vi đo lường
•        Xây dựng, công nghiệp, hàng hải và dầu khí
•        Vận tải Quốc tế, tức là Tổ chức Vận tải bằng đường hàng không, đừng biển và đường bộ
•        Đóng gói, dán nhãn vận tải, buộc, chằng buộc và lưu trữ
•        Giám sát hàng hóa trong quá trình xếp dỡ
•        Khảo sát đường như chiều rộng đường, mớn nước sông, v.v.
•        Đề xuất vận chuyển với các lựa chọn thay thế khẩn cấp.

“Chúng tôi vận chuyển hàng, chúng tôi chăm sóc nó:

An toàn – Tiết kiệm – Nhanh chóng”

Liên Hệ

Super Cargo Service Co., Ltd
4nd Floor, 3G Pho Quang St, Ward 02
Tan Binh ditrict, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Phone: +84-28-38440252

Dịch Vụ của Super Cargo Service

Vận tải Xuyên Quốc Gia

Cross Border delivering services from Vietnam to Cambodia, China, Laos, and vice versa

Kho bãi và phân phối

Bạn đang tìm kiếm các cơ hội bảo quản trong kho có lợi thế hay một đối tác phân phối hiệu quả? Là một thành phần quan trọng trong danh mục dịch vụ tích hợp của chúng tôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ kho bãi và phân phối khắp Việt Nam và trên toàn thế giới.

icons8-exercise-96
chat-active-icon