Tag

News
Để thông báo cho các nhà đầu tư ở Long Hậu về tình hình nhập khẩu hàng hoá, thiết bị và máy móc.  Đại diện LHC và Super Cargo Logistics đã có buổi thảo luận về các chương trình ngắn hạn trong Khu vực Công nghiệp Long Hậu. Trước ngày 16/02/2017, đại diện của LHC...
Read More
CHÚNG TÔI, SUPER CARGO SERVICE tự hào là Nhà tài trợ cho CITY TOUR VÀO NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2016 tại Cuộc họp Toàn cầu Thường niên của PPL tại TP.HCM ————————————————————————————- Đăng ký TRƯỚC 25 tháng 5 sẽ được MIỄN PHÍTÀI TRỢ BỞI SUPER CARGO SERVICESau thời gian này, đăng ký và thanh...
Read More


icons8-exercise-96
chat-active-icon