Company Trip SCS Group 2022 – Gala Dinner

Những hình ảnh đẹp trong đêm Gala Dinner của đại gia đình SCS GROUP trong chương trình Company Trip 2022 tại Hạ Long 09-11/9/2022

Cùng thả tim cho nhau nào ❤

SCS BÙNG NHIỆT HUYẾT

SCS CHÁY ĐAM MÊ

SCS VƯƠN TẦM CAO MỚI

***********SUPER CARGO SERVICE (SCS)

☎️ Hotline: +84-28-38440252

📨 Email: info@scsthangnguyen

💻 Website: www.supercargoservice.com

Offices: HCM | Hanoi | HPH | Danang | Hue | QuangNgai | Cambodia

#SuperCargoService

#KargosmartVietNam

#SCS_Group#SuperCargoService_Group

#SCT_Logs#SCS_Transportation (FTL)

#SCSC#SCS_DAD

Related Posts

Leave a Reply

icons8-exercise-96
chat-active-icon