Day

Tháng Bảy 2, 2022
1. Air Customer Service Executive – Cử nhân kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan/ Bachelor degree in economics or related fields – Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics và Giao nhận, đặc biệt là trong lĩnh vực CS và vận hành/ From 2 years experience in Logistics and Forwarding field,...
Read More


icons8-exercise-96
chat-active-icon