Liên Hệ với Chúng Tôi

Super Cargo Service

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi:

Super Cargo Service Co., Ltd
4nd Floor, 3G Pho Quang St, Ward 02
Tan Binh ditrict, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Điện thoại: +84 - 38 440252
Email: info@supercargoservice.com

Liên Hệ Trụ Sở Công Ty

Head office (Ho Chi Minh)

Super Cargo Service Co., Ltd
4nd Floor, 3G Pho Quang St, Ward 02
Tan Binh ditrict, Ho Chi Minh city, Viet Nam
TEL: 84-28-38440252 FAX: 84-28-38440337
Email: info@supercargoservice.com

Branch office (Ha Noi Office)

SUPER CARGO SERVICE CO.,LTD
Floor 11th- Mipec office building, Dong Da district, Ha Noi city, Vietnam

Tel: +84 243 233 6025
Email: info-han@supercargoservice.com  

Branch office (Hai Phong)

SUPER CARGO SERVICE – HAIPHONG BRANCH

Room #810, Success #3 Building, No. 03 Le Thanh Tong Street , May To Ward, Ngo Quyen District, Haiphong City, Vietnam       
Tel: +84-0313 859229, +84-0313 859229    
Email: info-hph@supercargoservice.com

Branch office (Hue)

SUPER CARGO SERVICE – HUE CO.,LTD
Block C1, C2, C3.1 – Đong Nam Thuy An, An Dong Ward, Hue City, Viet Nam
Tel: 84 234 3855744 Fax: 84 234 3855744
Email: info-hue@supercargoservice.com

Branch office (Da Nang)

SUPER CARGO SERVICE CO.,LTD
132-136 Le Dinh Ly Street, Vinh Trung Ward,
Thanh Khe District, Da Nang City, Viet Nam
TEL: 84 236 3899678 FAX: 84 236 3899677
Email: info-dad@supercargoservice.com

Branch office (Dung Quat)

SUPER CARGO SERVICE CO.,LTD
Thuong Hai Building, Vo Van Kiet Street
Binh Son, Dung Quat, Quang Ngai Province, Viet Nam
TEL: 84-255-361 2375 FAX: 84-255-361 2374
Email: info-dad@supercargoservice.com

Branch office (Quảng Ngãi)

SUPER CARGO SERVICE – QUANG NGAI BRANCH

VISP IZ, Tinh Phong Town, Son Tinh District, Quang Ngai Province, Vietnam

TEL: 84 236 3899678 FAX: 84 236 3899677
Email: info-dad@supercargoservice.com

Branch office (Campodia)

SUPER CARGO SERVICE (CAMBODIA)

Rept. Office House# A16E0E1, Group# 4, Phum Tumnorp Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Email: infor@supercargoservice.com

Email: peter@supercargoservice.com

Gửi Tin Nhắn cho Chúng Tôi

Chúng tôi sẽ phản hồi lại trong vòng 24h

    icons8-exercise-96
    chat-active-icon